Giá Trị Cốt Lõi

Sự toàn vẹn

KST là một doanh nghiệp công tự điều tiết, chịu trách nhiệm về mặt xã hội—với chính nó, các bên liên quan và công chúng. Bằng cách thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đưa ra các biện pháp quản trị bắt buộc với ESG, KST nhận thức được tác động của nó đối với mọi khía cạnh của xã hội, bao gồm kinh tế, xã hội và môi trường.

Sự hợp tác

KST đã phát triển thịnh vượng nhờ duy trì nhiệm vụ hợp tác, hợp tác với các công ty có chung cam kết cải tiến liên tục thông qua chất lượng và R&D. Chúng tôi hoan nghênh cơ hội cộng tác với bạn để tùy chỉnh thiết kế của chúng tôi hoặc phát triển Giới thiệu sản phẩm mới (NPI) của bạn.

Đảm bảo chất lượng

Chất lượng rất quan trọng đối với KST và trong nhiều năm qua, chúng tôi đã xây dựng các quy trình quản lý của mình theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001 cũng như IATF 16949. KST duy trì phòng thí nghiệm Đảm bảo chất lượng được chứng nhận ISO 17025 và là phòng thí nghiệm kiểm tra độc lập của UL từ năm 2003.

Nghiên cứu & Phát triển

KST đầu tư nguồn lực của mình vào R&D để phát triển các sản phẩm sáng tạo; thiết kế và phát triển các quy trình & thiết bị sản xuất an toàn hơn, thân thiện với môi trường; thiết kế & thử nghiệm các vật liệu tiên tiến mới; nuôi dưỡng một nền văn hóa coi trọng việc cố vấn, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên của chúng tôi.

Cải tiến liên tục

Trong gần 50 năm, KST đã sản xuất các sản phẩm đầu nối và đầu nối điện. Thông qua hàng nghìn lần lặp lại sản phẩm, chúng tôi đã mài giũa các công nghệ và quy trình cốt lõi của mình, cố gắng giảm lãng phí đồng thời thực hiện các cải tiến gia tăng và mang lại cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh ròng.