Lịch Sử

Năm 1973 Thành lập CÔNG TY TNHH K.S, INDUSTRY.

Năm 1976 Phát triển thành công kỹ thuật sản xuất thiết bị đầu cuối dạng cuộn.

Năm 1978 Thành lập TẬP ĐOÀN K.S. TERMINALS.

Năm 1981 Giới thiệu các dòng sản phẩm làm bằng đồng không cách điện và tiền cách điện.

Năm 1983 Thiết bị đầu cuối bằng đồng không cách điện và cách điện.

Năm 1984 Bắt đầu sản xuất các thiết bị đầu cuối liên tục tiền cách điện và các công cụ uốn.

Năm 1986 Thành lập nhà máy thứ hai và phát triển thành công khuôn dập tự chế.

Năm 1987 – 1993 Giới thiệu hệ thống TQC (Total Quality Control).

Năm 1994 Cài đặt các hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động đầu tiên (AS / RS), sau đó tích hợp với hệ thống MIS và hệ thống đảm bảo chất lượng ISO.

Năm 1995 Bắt đầu sản xuất thiết bị đầu cuối din và thiết bị đầu cuối dây. Đạt chứng nhận ISO 9002 vào tháng 12.

Năm 1996 Chính thức đạt chứng chỉ ISO 9002 vào tháng 1.

Năm 2000 Hoàn thành việc xây dựng trụ sở chính và các nhà máy mới của KST.

Năm 2001 Thành lập bộ phận kinh doanh thứ ba và nhà máy xử lý bề mặt kim loại. Mở rộng các dòng sản phẩm gốm điện tử, đế gốm, đầu nối 3C và các cấu phần truyền thông quang học.

Năm 2002 K.S.TERMINALS chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Đài Loan.

Năm 2003 Chính thức đạt chứng nhận QS 9002.

Năm 2004 Đạt chứng nhận ISO 14001.

Năm 2006 Đạt chứng nhận ISO TS 16949 và bắt đầu mang các sản phẩm của KST vào ngành công nghiệp xe hơi.

Năm 2008 Đạt chứng nhận của phòng thí nghiệm thử nghiệm ISO / IEC 17025.

Năm 2010 Đạt chứng nhận của đơn vị xử lý chất độc hại IECQ QC 080000. Chính thức đạt chứng nhận TIPS (Cục Sở hữu Trí tuệ Đài Loan).

Năm 2011 Thành lập ủy ban khen thưởng.

Năm 2013 Thành lập công ty con tại Thái Lan, CÔNG TY TNHH K.S. TERMINALS (THÁI LAN)

Năm 2014 Thành lập phòng thí nghiệm thử nghiệm thứ 2 tại nhà máy Tô Châu (Trung Quốc) và đạt chứng nhận ISO / IEC 17025.

Năm 2015 Thành lập công ty con tại Indonesia và Việt Nam (CÔNG TY TNHH K.S. TERMINALS VIỆT NAM)